Połączenie React.js z Drupal może być świetnym sposobem na wykorzystanie zalet obu technologii. Istnieją różne metody integracji tych dwóch narzędzi, które można dostosować do potrzeb i wymagań projektu. W poniższym artykule omówiono dwie główne strategie: „Headless” Drupal oraz osadzanie aplikacji React w Drupalu.

  1. „Headless” Drupal z frontendem React: Ta metoda polega na wykorzystaniu Drupala jako backendu dla frontendowej aplikacji napisanej w React.js. Systemy są niezależne i komunikują się poprzez HTTP, na przykład za pomocą REST API lub GraphQL. Jest to świetna opcja, jeśli chcesz stworzyć progresywną aplikację webową (PWA) dla użytkowników urządzeń mobilnych, aplikację typu single page (SPA) przechowującą dane w Drupalu, lub łatwy w użyciu punkt dostępu do podzbioru dużego systemu opartego na Drupalu. Aby stworzyć taką aplikację, należy najpierw opracować osobną aplikację w React.js, która będzie komunikować się z backendem poprzez wystawione API. Następnie należy przygotować endpointy w Drupalu jako źródło danych dla aplikacji, korzystając z REST API lub GraphQL.
  2. Aplikacja oparta na bibliotece React osadzona w Drupalu: Ta metoda polega na użyciu React.js do tworzenia interaktywnych komponentów, które są osadzone na stronie obsługiwanej przez Drupala. Jest to przydatne, gdy potrzebujesz jednego lub dwóch wysoce interaktywnych elementów na kilku podstronach Twojego portalu. Przykłady obejmują wieloetapowy formularz, który działałby lepiej bez przeładowywania strony, lub różne elementy interfejsu użytkownika, które lepiej działałyby w JavaScript. Aby osadzić aplikację React w Drupalu, należy dodać bibliotekę React do strony, a następnie utworzyć komponenty i osadzić je na stronie Drupal. Jednym z ograniczeń tej metody jest brak możliwości korzystania z JSX ani TypeScripta, co jest dostępne w przypadku tworzenia aplikacji „headless” z użyciem narzędzi takich jak Webpack lub Babel.

Niezależnie od wybranej metody, integracja Drupala z Reactem może przynieść wiele korzyści, takich jak szybki rozwój interfejsu użytkownika, lepsza responsywność strony, czy łatwiejsze zarządzanie treścią. Warto zastosować odpowiednią strategię w zależności od potrzeb projektu i umiejętności technicznych zespołu.