Przyjrzyjmy się bliżej, jak wykorzystano React do stworzenia nowoczesnej aplikacji dla systemu Drupal 7, jakim jest TableIn – system zarządzania restauracjami stosowany na całym świecie.

Wybór Reacta do budowy interfejsu użytkownika

1. Potrzeba szybkiego i zgrabnego interfejsu: Zespół z TableIn zwrócił się o wsparcie w rozbudowie aplikacji, a także w stworzeniu oddzielnego portalu dla klientów końcowych. Konieczne było stworzenie aplikacji, która umożliwiłaby gościom restauracji łatwe i szybkie wyszukiwanie oraz rezerwowanie stolików online.

2. React jako odpowiedni wybór: Zdecydowano się na użycie Reacta ze względu na jego zdolność do budowy szybkich aplikacji frontendowych, zwłaszcza w przypadku zarządzania dużymi listami, co było istotne w kontekście dużej liczby restauracji w systemie.

Integracja Reacta z Drupal 7

1. Tworzenie oddzielonego frontendu opartego na React z komunikacją REST: Aby umożliwić komunikację między Drupal 7 a Reactem, zespół musiał utworzyć punkty końcowe API w Drupalu, które zwracałyby potrzebne dane, takie jak informacje o restauracjach i dostępne miejsca. Wybrano REST API ze względu na jego lekkość i popularność, co pozwoliło na zbudowanie gośćmi komunikujących się z backendem.

2. Wyzwania dotyczące wydajności: Pomimo solidnego wsparcia dla REST API w Drupalu, pojawiły się wyzwania związane z wydajnością, szczególnie w kontekście obsługi wielu rezerwacji i wyszukiwań. Konieczne było opracowanie strategii buforowania i optymalizacji zapytań, aby zapewnić szybką odpowiedź, utrzymując jednocześnie aktualność danych.

Implementacja aplikacji React

1. Implementacja wielojęzycznej aplikacji: Po zakończeniu prac nad API, zespół rozpoczął implementację portalu, który umożliwiałby wyszukiwanie restauracji i składanie rezerwacji online. Pierwszą fazą było utworzenie strony wyszukiwania i wyników, a następnie dodanie strony głównej.

2. Dalszy rozwój i optymalizacja: Z uwagi na ciągły rozwój systemu i zwiększającą się liczbę użytkowników, prace nad aplikacją nieustannie trwają. Wdrażane są kolejne funkcje oraz dokonywane są optymalizacje, aby zapewnić odpowiednią wydajność i zadowolenie użytkowników.

Wykorzystanie Reacta w połączeniu z Drupal 7 pozwoliło na stworzenie nowoczesnej i wydajnej aplikacji, która spełnia potrzeby użytkowników TableIn. Jednocześnie, ciągłe prace nad optymalizacją i rozwojem zapewniają, że aplikacja pozostaje konkurencyjna i zgodna z najnowszymi standardami.